Անձնական տվյալներ

Խնդրում ենք անձնական տվյալները մուտքագրել հայատառ

Կամավորական աշխատանք իրականացնելու նախընտրելի աշխարհագրություն

Ո՞ր մարզում/բնակավայրում (քաղաք, գյուղ) եք պատրաստ իրականացնել կամավոր աշխատանքը*

Կոնտակտային տվյալներ
Կամավորական բնույթի ի՞նչ աշխատանք եք պատրաստ իրականացնել (ընտրել հնարավոր բոլոր տարբերակները)
Որքա՞ն ժամանակ եք պատրաստ տրամադրել կամավորական աշխատանքներին
Սույն հարցումն ուղարկելիս հավաստում եմ, որ չունեմ օդակաթիլային եղանակով փոխանցվող որևէ վարակիչ հիվանդություն