Անձնական տվյալներ

Խնդրում ենք անձնական տվյալները մուտքագրել հայատառ

Կամավորական աշխատանք իրականացնելու նախընտրելի աշխարհագրություն

Ո՞ր մարզում/բնակավայրում (քաղաք, գյուղ) եք պատրաստ իրականացնել կամավոր աշխատանքը*

Կոնտակտային տվյալներ
Կամավորական բնույթի ի՞նչ աշխատանք եք պատրաստ իրականացնել (ընտրել հնարավոր բոլոր տարբերակները)
Եթե պատրաստ եք իրականացնել մասնագիտական աշխատանք, խնդրում ենք նշել ձեր մասնագիտությունը
Եթե պատրաստ եք իրականացնել փոխադրումներ, արդյոք ունեք անհրաժեշտ փոխադրամիջոցը և վարորդական վկայականը
Եթե պատրաստ եք իրականացնել փոխադրումներ, արդյոք ունեք անհրաժեշտ փոխադրամիջոցը և վարորդական վկայականը
Եթե պատրաստ եք իրականացնել հաղորդակցման, թարգմանչական աշխատանքներ, խնդրում ենք նշել, թե ինչ լեզուների եք լավ կամ գերազանց տիրապետում (խնդրում ենք ընտրել հնարավոր բոլոր տարբերակները)
Որքա՞ն ժամանակ եք պատրաստ տրամադրել կամավորական աշխատանքներին
Սույն հարցումն ուղարկելիս հավաստում եմ, որ չունեմ օդակաթիլային եղանակով փոխանցվող որևէ վարակիչ հիվանդություն